گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۸ مورد

مسئول واحد


                             نام و نام خانوادگی:  دکتر فرزندیان

                           سمت: مسئول واحد آزمایشگاهها

شرح وظایف سرپرست اداره امور آزمایشگاهها

* سرپرستی و نظارت بر کلیه امور فنی و اداراتی آزمایشگاههاتحت سرپرستی

* نظارت و کنترل امور فنی آزمایشگاههای تابعه

* انجام درخواست های آزمایشگاههای تابعه بمنظور رفع نقایص آنها

* رسیدگی به امور کارکنان آزمایشگاهها ی تابعه

* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی آزمایشگاهی در سطح استان یا فرمانداری کل با توجه به مصوبات و مقررات مربوط

* همکاری با سایر موسسات تحقیقاتی علمی و آموزشی در سطح استان یا فرمانداری کل

* نظارت بر تنظیم گزارش فعالیت های آزمایشگاهی

* نظارت بر نحوه کار آزمایشگاههای اختصاصی در مراکز تحت مسئولیت

* تهیه وسایل و تجهیزات لازم جهت آزمایشگاههای تابعه در صورت لزوم

* سرکشی به آزمایشگاهها به منظور ارزشیابی برنامه ها و نحوه کار آنها

* شرکت در کمیسیون ها و سمینارهای مربوط

* انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

مسئول اداره امور آزمایشگاهها : دکتر حمیدرضا فرزندیان 

آدرس الکترونیکی :

شماره تماس : 0584231771-داخلی 109

 

 

 

کارشناس  اداره امور آزمایشگاهها : زهره حصاری

آدرس پست الکترونیکی :

تلفن تماس : 05842317771-داخلی 109

 

 

 

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی