گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۱ مورد

مسئول واحد


                                           

                                               نام و نام خانوادگی : آسیه جفاکش

                                              سمت:  کارشناس اداره امور بیمارستان ها و پژوهش

                                             مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

                                             شرح وظایف: نیازسنجی بیمارستان ها در خصوص پزشکان عمومی و اقدام جذب آنها

                                                            ارزیابی نحوه  عملکرد پزشکان عمومی در بیمارستانها

                                                           ارتباط با وزارت متبوع و بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص برنامه های سکتههای حاد  قلبی ومغزی وسامانه 

                                                            های مربوطه    

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی