گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۷۵ مورد

معرفي اعضا و شرح وظايف


شرح وظایف واحد اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

(الف) امور بیمه ای

1ـ پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمانهای بیمه گر

2ـ پیگیری در خصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمانهای بیمه گر 

3ـ پیگیری جلسات کمیته همسوئی که در آن به موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی پرداخته می شود

4ـ بررسی کسورات بیمه ای

5ـ هماهنگی و اعلام تاریخ بازبینی اسناد بیمارستانها در سازمانهای بیمه گر

(ب) هزینه و درآمد

1ـ جمع آوری ، محاسبه و تحلیل کارشناسی اطلاعات هزینه و در آمد ، کسورات ، تخفیفات و  سود و زیان بیمارستانهای تابعه

2ـ  بازدید از بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت بررسی هزینه و در آمد

3ـ ارائه راهکار ، جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمد مراکز درمانی

 (ج) امور اعتبارات:

1ـ پیگیری جهت اختصاص اعتبارات مورد نیاز معاونت درمان و پیشنهاد و همکاری برای توزیع اعتبارات بویژه ردیفها ازجمله ماده 92، نیازمندان، مانده وجوه و  ...

2ـ دریافت به موقع اسناد حوادث ترافیکی موضوع ماده۹۲، بیماران نیازمند، سوختگی و ارسال به موقع به وزارت بهداشت و درمان و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها در مراکز

(د) امور تعرفه ها:

1ـ دریافت ، ابلاغ و اجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن در مراکز

2ـ برگزاری جلسات مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه و سازمان نظام پزشکی در خصوص رعایت تعرفه های بخش غیردولتی

 (ه) نظام نوین :

1ـ پیگیری و کارشناسی امور مالی مربوط به نظام نوین اداره بیمارستانها و انجام مکاتبات و نیز ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات

(و) امور آموزش:

1ـ آموزش کارکنان و مدیران در زمینه اقتصاد درمان و امورات فوق و ایجاد نگرش اقتصادی درآنان

2ـ برگزاری و شرکت در جلسات، کارگاهها و همایش های شغلی و آموزشی

3ـ تهیه کتابچه های آماری و اطلاعات تحلیلی و نیز آئین نامه های مختلف در زمینه درآمد، هزینه، کارانه پزشکان و کارکنان، اضافه کاری،طرح پزشکان حامی ، پزشکان مقیم ، تمام وقتی پزشکان، اسناد پزشکی و ...

4ـ شرکت در برنامه اعتباربخشی آمار، اسناد پزشکی، رضایت گیرندگان خدمت، تدارکات و امور مالی

5ـ انجام ممیزی در خصوص امورات پرونده های بیمه ای ، هزینه ها ، نظام نوین و ...

(ز) امور HIS:

نظارت بر ثبت صحیح و کامل خدمات و گردش مالی مراکز (نقدی و غیرنقدی)

 (ح ) امور نظارت:

الف)نظارت بر حسن و اجرای امورات فوق

ب)نظارت و شناسایی موارد تخلف در زمینه حقوق بیمار و دریافت وجوه خارج ازتعرفه

ج)نظارت و شناسایی موارد تخلف در زمینه دریافت وجه و گردش مالی مراکز

د)ارائه پس خوراند گزارشات بازدید و نظارت به مراکز ذیربط

 

مسئول واحد : دکتر رضا زمانزاده 

مدرک تحصيلي : پزشک عمومي

آدرس الکترونيکي :zamanzadeh_DRM@nkums.ac.ir

 

کارشناس واحد : محمدرضا آذري خاکستر

مدرک تحصيلي :کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی

آدرس الکترونيکي :azari2011iran@yahoo.com

 

کارشناس واحد : محبوبه عفتي

مدرک تحصيلي : کارشناس مديريت خدمات بهداشتي درماني

آدرس الکترونيک:efati_DRM@nkums.ac.ir

 

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی