گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۰ مورد

مسئول واحد


                                      

                                            نام و نام خانوادگی: عبدالرحمن آرتا

                                            سمت: مسئول امور مالی

                                            مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

                                            شرح وظایف: _نظارت بر کار کارکنان حسابداری و پرداخت و دریافت،دفتر داری مالی با سند رسمی

                                                           _  رسیدگی به ارقام اسناد مختلف مالی ،کیفیت اسناد، اقدام نسبت به رفع اشکالات و تفاوتها

                                                           _ کنترل ارقام هزینه با بودجه های مربوطه و تذکر اشکالات احتمالی

                                                           _  رسیدگی به پیشپرداختها و علی الحسابها و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت مقررات مربوط و امضای آنها

                                                           _مراقبت در تهی و تنظیم حساب ماهانه و معد مقرر و بررسی و امضائ حسابها و نمونه های مربوط

                                                           _ رسیدگی و تهیه وتنظیم گزارشهایمالی مورد لزوم

                                                           _انجام مکاتبات لازم در حدود اعتبارات

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی