گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۶۶ مورد

مسئول واحد


                                                           

                                                             نام ونام خانوادگی: حمزه حاجی زاده

                                                            سمت: مسئول اداره تجهیزات پزشکی

                                                            مدرک تحصیلی : کارشناس هوشبری

                                                            شرح وظایف:

1 - نظارت بر نصب و راه اندازی و تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس استانداردهای تعیین شده.

2 - آموزش چگونگی نگهداری پیشگیرانه دستگاهها به کاردانها و تکنسینهای تجهیزات پزشکی.

3 - نظارت بر نحوه عقد قرادادهای سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی و ارجاع موارد تخلف به دانشگاه.

4 - حضور موثر در کمیته تجهیزات پزشکی مرکز بعنوان دبیر کمیته.

5 - ارائه پیشنهادات لازم در مورد اولویت بندی اعتبارات تجهیزات پزشکی مرکز.

6 - تهیه و ارائه طرحهای تجهیزات پزشکی مرکز و فلوچارتهای مربوطه.

7 - تعامل و همکاری مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه.

8 - تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی مرکز منجمله با استاندارهای وزارتی.

9 - هماهنگی لازم جهت گذراندن دوره های کارورزی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی در مرکز.

10 - انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با مقررات.

11 - نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه ای.

12 - نظارت بر جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نحویه نگهداری و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات پزشکی.

13 - شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

14 - انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.

15- انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربری در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد. 

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریاش کم باشد وسازگاریش زیاد . حضرت محمد(ص)

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی