گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۷۸ مورد

مسئول واحد


 

 

   نام و نام خانوادگی:  جواد دوست زاده

  سمت: مسئول اداره هماهنگی امور بیمه و استاندارد تعرفه

  مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

  شرح وظایف:

شرح وظایف :
1-    توانمندسازی درمان و انتقال دانش و فن آوری به واحدهای ستادی و مراکز تابعه
2-    شرکت در جلسات مرتبط با واحد ، تشکیل کارگاهها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد سلامت
3-    پیگیری اختصاص اعتبارات و همکاری در توزیع ماده 92 ، نیازمندان – روان و سوختگی و ....
4-    بررسی مشکلات بیمارستانها در زمینه اعتبارات ، هزینه ها و ارائه راهکار
5-    انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد
6-    پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات
7-    بررسی کسورات بیمه ای و ارائه راهکارهای کاهش آن
8-    نظارت بر عملکرد عقد قرارداد بیمه های مکمل
9-    بررسی و ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش درآمد
10-    استخراج خدمات فاقد تعرفه و تعیین تکلیف آنها
11-    تشکیل کمیته همسویی در موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر با دانشگاه و برگزاری جلسات منظم
12-    مدیریت کسورات و تشکیل تیم
13-    دریافت و ابلاغ به موقع تعرفه ها
14-    مدیریت پرداخت سهم بری مبتنی بر عملکرد
15-    پیگیری به اسناد هزینه های بیمارستانها
16-    بررسی و پیشنهاد و کارشناس درخصوص مراکز قابل واگذاری
17-    نظارت و پایش بر بیمارستانهای ارائه خدمت دهنده توریسم سلامت
18-    پیگیری موارد مرتبط با HIS و سیستم های فن آوری مراکز تابعه
19-    جمع آوری محاسبه تحلیل داده های فن آوری ( سپاس ، داشبورد ، سجاد ، HSE و.... )
20-    نظارت و تحلیل بر ثبت به موقع و صحیح اطلاعات پرتابهای وزارتخانه (حوادث ترافیکی ، سوختگی ، HSE ، روان و ..... )
21-    نظارت بر ثبت صحیح و کامل خدمات و گردش مالی مراکز ( نقدی و غیرنقدی )
22-    ارزیابی فن آوری های جدید سلامت مورد نیاز استان با مستندات علمی

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت میفرماید. 

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی