گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۷۲ مورد

حاکمیت بالینی


 

مفهوم حاكميت باليني يا Clinical Governance به معناي برقراري حاكميت بر ارائه خدمات سلامت نه به عنوان حاكميت دولت ها بلكه به عنوان ضرورت برقراري يك مديريت جامع بر آن، براي اولين بار در سال 1997 در انگلستان معرفي شد . اين مفهوم از آن جا نشأت گرفت كه در آن زمان سيستم سلامت موجود در آن كشور، برنامه اي برا ي توجه به كيفيت در ارايه خدمات سلامت نداشت و به منظور برقراري نگاهي نو به حيطه سلامت از منظر كيفيت و نه فقط كميت، مفهوم حاکمیت بالینی مطرح شد براساس تعريف، اين مفهوم در واقع چهارچوبي است كه در آن سازمان هاي ارايه كننده خدمت در قبال بهبود دايمي كيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي كه در آن تعالي در خدمات باليني شكوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند است . اين مفهوم سعي دارد كليه فعاليت هايي كه بر روي بيمار تأثير گذار است را در يك استراتژي ارتقاي كيفيت ادغام نمايد.

اين مفهوم در پي بهبود و ارتقاي كيفيت در استفاده از اطلاعات، همكاري و مشاركت ، انجام كار تيمي، هم فكري و تعامل، كاهش دامنه تغييرات در ارائه خدمات سلامت و كاربرد طبابت مبتني بر شواهد است . حاكميت باليني در و اقع به عنوان چتري است كه مي خواهد هر فرايندي كه به حفظ و ارتقاي استاندارد هاي مراقبت بيمار كمك مي كند، را پوشش دهد.

بديهي است به منظور استقرار موفق آن نياز به تامين زير ساخت هايي نظير فرهنگ سازي، ترغيب كار تيمي، تفكر و تغيير رفتار داريم. خوشبختانه در كشور ما نيز اين مفهوم از سال 85 شناخته شد و مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد و در نهايت در آبان ماه سال88 به دستور مقام محترم وزارت به عنوان چهارچوب مورد قبول براي ارتقاي كيفيت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي انتخاب شد و طي بخشنامه اي به روساي محترم دانشگاه هاي سراسر كشور ابلاغ شد. اين كتابچه به منظور يكسان سازي مفهوم حاكميت باليني و آشنايي با مباني و محور هاي اين چهارچوب براي كليه ارايه دهندگان خدمات سلامت، تدوين شده است . بديهي است شناساندن اين مفهوم، در پي آن نيست كه ابتكار و خلاقيت را از ارايه دهندگان خدمات سلامت گرفته و آنان را مقيد به اجرا فقط در اين چهارچوب نمايد. بلكه برعكس ، اعتقاد بر اين است كه راه براي ايجاد نوآوري و ابتكار در اين حيطه همواره باز بوده و خواهد بود. کارشناس مسئول واحد : حسن سهرابی    

                     

 

تماس با ما:05842312642

 پست الکترونی:h.sohrabi67@yahoo.com

 سوابق اجرایی:

 -         سرپرستار بخش ICU جراحی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

 -         سوپروایزر( بالینی) در گردش بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

 -         مسئول دفتر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

 -         مدیر داخلی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

 -         کارشناس مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری معاونت درمان دانشگاه

 -         کارشناس مسئول دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه استان

 -         کارشناس (ارشد )واحد اعتبا ربخشی

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی