گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۸۱ مورد

مسئول واحد


                            نام و نام خانوادگی: جواد دوست زاده

                            سمت: دبیر شورا

                            مدرک تحصیلی:کارشناس  پرستاری

                            شرح وظایف:

- تجزیه و تحلیل شاخصها (جمع آوری شده توسط واحد آمار دانشگاه)

- تطبیق نتایج شاخص ها با شاخص های هدف و تعیین میزان انحراف شاخص ها

- اصلاح و بزانگری نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری ایجاد نهادهای پیش بینی شده در نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری جلب مشارکت های بین بخشی جهت الزامات نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری تهیه برنامه استراتژیک توسط واحدها، از طریق گرفتن مشاور داخلی و خارجی

- مطالعه و تطبیق برنامه های استراتژیک به عنوان برش یک سوم نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

- پیگیری تهیه برنامه عملیاتی توسعه ای توسط واحدها جهت تحقق برنامه استراتژیک واحدها

- مطالعه و تطبیق برنامه عملیاتی توسعه ای با برنامه استراتژیک به عنوان برش یک پنجم برنامه های استراتژیک

- پیگیری اصلاح برنامه های عملیاتی توسعه ای توسط واحدها

- تهیه گزارشات تطبیقی در فواصل زمانی معین

- بازنگری سالیانه برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه و واحدهای مربوطه

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت میفرماید. 

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی