گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳ مورد

پیشنهاد فراخوان کسورات پنهان

یكشنبه ٢٢ دی ١٣٩٨ ساعت ١:١٦ ق.ظ   ( بازدید : 344 نفر )


پیشنهاد فراخوان کسورات پنهان

فراخوان

منبع : معاونت درمان دانشگاه چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان
رتبه بندی شما به مطلب فوق:دیدگاه‌ها 1 نظر

میثم نادریشنبه ٥ بهمن ١٣٩٨ ساعت ٩:٤٩ ق.ظ

بنام خدا: برای کسورات بیمارستانی چهار علت مستقیم شامل1- مستندسازی ضعیف و ناقص2-عدم ارسال کامل و به موقع مستندات3-مغایرت در مستندات و گزارشها4-و عدم رعایت استانداردها و الزامات در ارایه خدمات شناسایی شدند که بصورت مستقیم در بروز کسورات نقش دارند.راهکارهای کسورات پنهان بر اساس یافته های تحلیل محتوایی داده ها هشت طبقه و مجموعاچهل زیرطبقه برای راهکارهای کاهش کسورات شناسایی شده که از جمله طبقات شناسایی شده شامل:ارزیابی -تحلیل و پس خوراند وضعیت کسورات-سازماندهی نیروی انسانی-هماهنگی و توانمندسازی نیروی انسانی-تعامل با سازمانهای بیمه گر-تقویت کانالهای نظارتی-اقدامات انگیزشی-برنامه ریزی صحیح وساختارسازی میباشند که هر کدام از طبقات مذکور جای بحث و گفتگوی اساسی دارد. عدم آگاهی ارایه دهندگان خدمات خصوصا منشی ها و کارکنان درآمد و ترخیص از الزامات و مقررات سازمانهایبیمه گر و همچنین نحوه تکمیل مستندات از دیگرعلل ریشه ای است که در مطالعات مختلف نیزبه کمبود دانش و اطلاعات کارکنان مربوط در زمینه تکمیل پرونده های بیماران(تنظیم صورتحساب و ضمیمه کردن اسناد مربوطه)جمع آوری اطلاعات -لیست نویسی و ارسال نسخ به سازمانهای بیمه گر و همچنین مقررات مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بعنوان علل بسیار مهم کسورات بیمارستانی اشاره شده است که نشاندهنده عدم استفاده از افراد خبره در قسمت منشی گری -واحد درآمدو ترخیص و همچنین ضعف عملکرد مدیران بیمارستانها در زمینه آموزش کارکنان درمانی و اداری در مورد اصول وقوانین بیمه ها وهمچنین نحوه صحیح مستندسازی میباشد در ضمن آموزش منشی ها -کارکنان درآمد و پزشکان و پرستاران همکاری نمایندگان بیمه در اطلاع دادن کسور و علت آنها ارتباط موثر واحد درآمدبا نمایندگان بیمه-پیگیری واحد درآمدجهت اصلاح کسورات و تکمیل مستندات ارایه شده است. در اغلب مطالعات مداخله ای انجام شده در زمینه بهبود مستندسازی به کلیه کارکنان دخیل در فرایند ثبت و مستندسازی پرونده بیماران شامل پزشکان -پرستاران -کارکنان پاراکلینیک-منشی بخشها و کارکنان واحد ترخیص و درآمد تاثیر بسزایی در کاهش کسورات و افزایش درآمد بیمارستان داشته است مطالعه مختاری و همکاران نیز نشان میدهدآموزش و ارتقا سطح عملکرد کاربران سیستم اطلاعاتی بیمارستانی(his)و افزایش آگاهی آنها نسبت به کسورات درآمدهای بیمارستان و شیوه صحیح ثبت خدمات کسورات ناشی از ثبت را تا حد زیادی کاهش میدهد.

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی