گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۶۲ مورد

مسئول واحد


                                                نام و نام خانوادگی:  خانم محدثه حسینی

                                                سمت : مسئول واحد آموزش

                                                مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی

                                                شرح وظایف: تدوین نیازسنجی آموزشی

                                                               تدوین برنامه های آموزشی

                                                               اجرای برنامه های مستمر آموزشی و بازاموزی برای کارکنان

                                                               پیگیری برنامه های آموزشی

                                                                ارزیابی کمی و کیفی برنامه های آموزشی اجرا شده

                                                               تهیه جزوه ،پنفلت ،پوستر و.... جهت آموزش همگانی

                                                               تهیه مطالب علمی،آموزشی و فرهنگی جهت تشریفات داخلی ،صدا و سیما و سایت

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی