گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۲۸ مورد

مسئول واحد


 

 

   نام و نام خانوادگی:  دکتر مصطفی آهنگری

  سمت: مسئول اداره هماهنگی امور بیمه و استاندارد تعرفه

  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  شرح وظایف:

شرح وظایف :
1-    توانمندسازی درمان و انتقال دانش و فن آوری به واحدهای ستادی و مراکز تابعه
2-    شرکت در جلسات مرتبط با واحد ، تشکیل کارگاهها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد سلامت
3-    پیگیری اختصاص اعتبارات و همکاری در توزیع ماده 92 ، نیازمندان – روان و سوختگی و ....
4-    بررسی مشکلات بیمارستانها در زمینه اعتبارات ، هزینه ها و ارائه راهکار
5-    انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد
6-    پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات
7-    بررسی کسورات بیمه ای و ارائه راهکارهای کاهش آن
8-    نظارت بر عملکرد عقد قرارداد بیمه های مکمل
9-    بررسی و ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش درآمد
10-    استخراج خدمات فاقد تعرفه و تعیین تکلیف آنها
11-    تشکیل کمیته همسویی در موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر با دانشگاه و برگزاری جلسات منظم
12-    مدیریت کسورات و تشکیل تیم
13-    دریافت و ابلاغ به موقع تعرفه ها
14-    مدیریت پرداخت سهم بری مبتنی بر عملکرد
15-    پیگیری به اسناد هزینه های بیمارستانها
16-    بررسی و پیشنهاد و کارشناس درخصوص مراکز قابل واگذاری
17-    نظارت و پایش بر بیمارستانهای ارائه خدمت دهنده توریسم سلامت
18-    پیگیری موارد مرتبط با HIS و سیستم های فن آوری مراکز تابعه
19-    جمع آوری محاسبه تحلیل داده های فن آوری ( سپاس ، داشبورد ، سجاد ، HSE و.... )
20-    نظارت و تحلیل بر ثبت به موقع و صحیح اطلاعات پرتابهای وزارتخانه (حوادث ترافیکی ، سوختگی ، HSE ، روان و ..... )
21-    نظارت بر ثبت صحیح و کامل خدمات و گردش مالی مراکز ( نقدی و غیرنقدی )
22-    ارزیابی فن آوری های جدید سلامت مورد نیاز استان با مستندات علمی

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی