گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۵۱ مورد

مسئول واحد


                                           

                                               نام و نام خانوادگی : آسیه جفاکش

                                              سمت:  کارشناس اداره امور بیمارستان ها و پژوهش

                                             مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

                                             شرح وظایف: نیازسنجی بیمارستان ها در خصوص پزشکان عمومی و اقدام جذب آنها

                                                            ارزیابی نحوه  عملکرد پزشکان عمومی در بیمارستانها

                                                           ارتباط با وزارت متبوع و بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص برنامه های سکتههای حاد  قلبی ومغزی وسامانه 

                                                            های مربوطه    

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی