گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۰۵ مورد

مسئول واحد


                                
                              

مسئول حراست معاونت درمان

جناب آقای عليرضا براتي

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

AliRaza.barati@nkums.ac.ir  :پست الکترونیک

                                 شرح وظایف:

1. استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات و مدارک محرمانه

  2. برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

  3. مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان مؤسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده

  4. تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش های لازم

  5. انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و با سیم دستگاه متبوع

  6. دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه

  7. کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم

  8. انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی