گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۵۱ مورد

جانشین درمان


 

جانشین درمان : دکترعباس کمالی

تخصص : دکترای پزشکی

آدرس پست الکترونیکی :

شرح وظایف:

_ تجزیه و تحلیل دستور العملهای کسب شده به منظور تعیین راه حلهای مناسب جهت اجرای آنها

_  نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزلرت متبوع توسط واحدهای تابعه

_ بررسی وضع موجود موسسات درمانی خصوصی و دولتی در سطح زیر پوشش دانشگاه و نظارت بر آنها

_ کنترل مستمر و براورد نیازهای نیروی انسانی مراکز درمانی و آزمایشگاهی و تجهیزات مربوط به آنها در بخش دولتی

_ مطالعه و بررسی نیازهای شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه

_ نظارت و رسیدگی به نحوه پذیرش بیماران و ترخیص آنان در موسسات دولتی و خصوصی

 

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی