گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۲۵ مورد

مسئول واحد


                                                  

                                                    نام و نام خانوادگی : حسن سهرابی

                                                   سمت: کارشناس مسئول اداره  اعتبار بخشی

                                                    مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

                                              شرح وظایف:ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشی وزارت متبوع و پیگیری امور مربوطه

                                                            ارتباط مستمر دبا بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه وانجام بازدیدهای دوره ای

                                                            برنامه ریزی جهت زمانبندی اعتباربخشی بیمارستانها با هماهنگی وزارت مطبوع و اعلام به بیمارستانهای تحت پوشش

                                                            هماهنگی با حوزه های مختلف دانشگاه بمنظور مشارکت در اعتبار بخشی

                                                           انجام اعتبار بخشی سالیانه کلیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

                                                           ارسال گواهینامه اعتبار بخشی موسسات درمانی به مراکز ذیربط

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی