گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۵۵ مورد

مسئول واحد


                                      

                                            نام و نام خانوادگی: حسین  غلامی

                                            سمت: مسئول امور مالی

                                            مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

   شرح وظایف :

_نظارت بر کار کارکنان حسابداری و پرداخت و دریافت،دفتر داری مالی با سند رسمی                                                                                                      _رسیدگی به ارقام اسناد مختلف مالی ،کیفیت اسناد، اقدام نسبت به رفع اشکالات و تفاوتها

_ کنترل ارقام هزینه با بودجه های مربوطه و تذکر اشکالات احتمالی

_رسیدگی به پیشپرداختها و علی الحسابها و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت مقررات مربوط و امضای آنها

_مراقبت در تهی و تنظیم حساب ماهانه و معد مقرر و بررسی و امضائ حسابها و نمونه های مربوط

 _رسیدگی و تهیه وتنظیم گزارشهایمالی مورد لزوم

 _انجام مکاتبات لازم در حدود اعتبارات

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی