گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۵۴ مورد

کارشتاسان واحد


نام و نام خانوادگی: رقیه خالقی -  عیسی امینی

سمت : کارشناسان اداره هماهنگی امور بیمه و استاندارد تعرفه


شرح وظایف:

پیگیری مشکلات بیمه ای واحد های تابعه و سازمانهای بیمه گر

پیگیری در خصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمانهای بیمه گر

بررسی کسورات بیمه ای

جمع آوری ،محاسبه و تحلیل کارشناسی اطلاعات هزینه و درآمد ،کسورات ،تخفیفات و سود و زیان بیمارستانهای تابعه

بازدید از بیمارستانهای تابعه دانشگاهجهت بررسی هزینه و درآمد

دریافت به موقع اسناد حوادث ترافیکی موضوع ماده 92 ،بیماران نیازمند،سوختگیو ارسال به موقع به وزارت بهداشت و درمان و نظارت بر حسن اجرای صحیح آن درمراکز

دریافت ،ابلاغ واجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن در مراکز

آموزش کارکنان و مدیران در زمینه اقتصاد درمان و امورات فمق و ایجاد نگرش اقتصادی در آنان

انجام ممیزی در خصوص امورات پرونده های بیمه ای ،هزینه ها ،نظام نوین و...

نظارت و شناسایی موارد تخلف در زمینه دریافت وجه و گردش مالی مراکز

               

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی