گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲۵ مورد

قوانین و مقررات


مستندات قانوني مربوط به مرخصي استعلاجي كاركنان دولت

فصل دوم از آئين نامه مرخصي ها موضوع مواد 47،48،49 قانون استخدام كشوري مصوب 22/7/46 هيات وزيران و اصلاحات بعدي

مرخصي استعلاجي :

ماده 21 ) هرگاه مستخدم شاغل بيمار و آن بيماري مانع از خدمت او باشد ، بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد حداكثر لغايت ده روز و كمتر از آن گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد بيشتر از ده روز ، پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.

ماده 22 ) كارگزيني و امور اداري مكلف است گواهي پزشك معالج مربوط به مستخدم را براي اظهار نظر نزد پزشك معتمد معرفي شده از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تائيد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

تبصره 1 ) : در صورتي كه دستگاه ذير بط پزشك معتمد نداشته باشد، دانشگاه علوم پزشكي استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان پزشكان سازمان خواهد بود.

تبصره 2 ) اگر مستخدم به نظر پزشك معتمد دستگاه ذيربط معترض باشد و يا اينكه پزشك معتمد به هر دليل اظهار نظر ننمايند ، اداره مربوطه مي تواند اين موضوع را به كميسيون پزشكي ارجاع نموده و در نهايت نظر اين كميسيون قطعي خواهد بود.

ماده 23 ) كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك خواهد بود كه بنا به درخواست دستگاه متبوع و با توجه به نوع بيماري توسط دانشگاه علوم پزشكي تعيين خواهد شد و سازمانهاي مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به دستگاه ذيربط اعلام نمايند.

ماده 24 ) تشخيص ابتلاء به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت بيمار بعهده كميسيون پزشكي است و حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهد بود.

  • ماده 25 ) در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا با اكثريت آراء اتخاذ شود قاطع خواهد بود.

 حقوق و فوق العاده هاي همكار رسمي كه در خارج از كشور به حالت اشتغال يا ماموريت خدمت مي كنند در مدت مرخصي استعلاجي تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن به ريال پرداخت خواهد شد .

گواهي مرخصي استعلاجي صادره در مورد بيماريهاي همكار رسمي خارج از كشور بايد از حيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل برسد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دارک لازم جهت تأیید استراحت پزشکی بیماران یا از کار افتادگی

1 حضور بیمار الزامی است ( جهت معاینه ) .

2 ارائه اصل گواهی پزشکی ممهور به مهر پزشک معالج با درج مشخصات کامل بیمار و تاریخ گواهی

3 ارائه کلیه مدارک پزشکی شامل : گرافی ها ( عکس های تشخیصی ) ، آزمایشات و پرونده بستری ( اصل یا کپی برابر اصل تأیید شده توسط مرکز انجام دهنده باشد . )

4 - بیمار در زمان و ساعت مقرر تعیین شده از طرف شورای پزشکی ، حضور داشته باشد .

5 ارائه اصل نامه از طرف اداره یا سازمان مربوطه که بیمار را معرفی کرده است .

6 لازم به ذکر است قوانین مربوط به اعلام مرخصی استعلاجی بیش از میزان مقرر و معیین شده در قانون ، مطابق با قوانین موضوعه باید در زمان های مشخص شده به اطلاع دستگاه ذیربط رسیده باشد ؛ در غیر این صورت شورا تعهدی در خصوص تأیید زمان های اعلام شده نخواهد داشت .

مدارک لازم جهت تأیید داروی مخدر برای بیمار

1 حتی الامکان حضور خود بیمار ( در صورت عدم حضور ارائه گواهی بستری یا تأیید پزشک معالج الزامی است . )

2 صدور برگه معرفی جهت تحویل داروی مخدر که از طرف پزشک معالج با خط خوانا و مشخصات تکمیل شده باشد . از بیماران محترم تقاضامند است در زمان صدور چنین برگه هایی نسبت به خوش خط بودن و مشخص بودن دقیق دوز کامل داروی پیشنهادی پزشک معالج تأکید نمایند .

3 شرح عمل جراحی ( در صورت جراحی بیمار ) ممهور به مهر بیمارستان و پزشک معالج و یک کپی برابر اصل و ممهور به مهر بیمارستان

4 برگه گزارش پاتولوژی ( آسیب شناسی ) ممهور به مهر پزشک متخصص پاتولوژی و کپی ممهور به مهر پزشک معالج

5 معرفی نامه از طرف اداره نظارت بر موادمخدر دانشگاه

* در کلیه مواردی که کپی مدارک ارائه می شود کپی باید ممهور به مهر « برابر با اصل » از بیمارستان یا موسسه یا آزمایشگاه باشد .

 

مدارک لازم جهت تأییدگواهی ولادت

1 خلاصه پرونده بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و پزشک معالج و کپی آن ممهور به مهر « برابر با اصل » بیمارستان و مهر بیمارستان

2 شرح عمل جراحی سزارین یا برگ گزارش زایمان طبیعی ممهور به مهر بیمارستان و پزشک معالج و کپی ممهور به مهر « برابر با اصل »

3 شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

4 شناسنامه فرزند

- پرداخت فیش بانکی به نام ذیحسابی وزارت بهداشت به شماره حساب 2173319013004قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور

* در کلیه موارد که کپی مدارک ارائه می شود کپی باید ممهور به مهر « برابر با اصل » بیمارستان مربوطه باشد .

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی