گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱۰ مورد

مسئول واحد


                                           

 

                                                    نام ونام خانوادگی: نیر  بیژنی

                                                    سمت : کارگزین

                                                    مدرک تحصیلی : کاردان حسابداری

                                                    شرح وظایف:

 1. مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی.
 2. بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان.
 3. تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان.
 4. تهیه پیش نویس نامه های اداری .
 5. صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال، مأموریت، مرخصی ها، افزایش حقوق و فوق العاده ها، ارتقاء گروه براساس قوانین و مقررات مربوطه.
 6. رسیدگی به پیشنهادات و درخواستهای استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و حقوق وظیفه.
 7. مشارکت در انجام امور مربوط به بیمه ورفاه کارکنان.
 8. مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی.                                                             
 9. شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها و جلسات مربوطه.                                                                                                                  
 10. اتخاذ رویه ها و انتخاب روشهای مناسب جهت انجام امور پرسنلی.                                                                                               
 11. صدور ابلاغ های تشویق، ابلاغ های انتصاب، تعیین محل خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت.                          
 12. پیش بینی های لازم در خصوص نیازهای پرسنلی واستخدامی واحد.                                                                                              
 13. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق.                                                       
 14. مشارکت در اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تأمین نیازهای آموزشی کارکنان.                                                                
 15. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 16. انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .

                                                                  

 

                                                                   

 

                                                                  

 

                                                                  

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی